Služby

Naše klinika nabízí široké spektrum služeb napříč všemi odvětvími veterinární medicíny


Preventivní medicína

vakcinace psů, koček, fretek a pet králíků

 • vstupní prohlídky,vyšetření před koupí
 • pravidelné zdravotní prohlídky a preventivní zdravotní screening
 • odčervení, nastavení antiparazitárního programu proti vnějším a vnitřním parazitům
 • stříhání drápků, vyprázdnění análních žlázek
 • vystavení europasu, aplikace mikročipu
 • vyšetření před cestováním, poradenství spojené s cestováním do zahraničí
 • konzultace výživy psů, koček a drobných savců, hubnoucí programy pro pacienty s nadváhou
 • preventivní kastrace (psů,koček, drobných savců, ale i některých exotických zvířat)
 • stomatologická ošetření (extrakce mléčných zubů, vyšetření zubních kořenů zubním rentgenem, odstranění zubního kamene ultrazvukem, leštění skloviny)
 • prodej krmení a chovatelských potřeb
 • služby pro chovatele (stanovení sérové hladiny progesteronu, ultrazvukové vyšetření gravidity, asistence při porodu – v případě nutnosti provedení císařského řezu), oficiální RTG snímky pro uchovnění
 • preventivní koprologické vyšetření

Interní medicína

 • gastroenterologie

– diagnostika a návrh terapie u akutního i chronického zvracení, průjmů, nechutenství, hubnutí, žloutenky (onemocnění postihující hltan, jícen, žaludek, střeva, konečník, játra, slinivku břišní)

– koprologické vyšetření, cytologie rektálního výtěru, vyšetření specializovaných markerů v krvi (cPLI, fPLI, TLI, vitamin B12 a folát, žlučové kyseliny)

– USG břicha včetně ultrasonograficky asistované tenkojehelné a Tru-Cut biopsie, RTG břicha a hrudníku

– endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a tlustého střeva s odběrem bioptických vzorků

– chirurgická terapie akutních stavů (cizí tělesa v žaludku a střevě, torze žaludku, střevní intususcepce, odstranění nádorových změn)

– výživové poradenství a navržení vhodné diety pro daného pacienta

 • urologie – vyšetření moči, analýza močového sedimentu, ultrazvukové vyšetření močového aparátu doporučení dlouhodobých opatření v léčbě močových kamenů, diagnostika a léčba močové inkontinence, stanovení časného stádia ledvinného selhávání u koček. Chirurgické zákroky na močovém aparátu psů, koček a drobných savců
 • gynekologie a porodnictví – ultrazvukové vyšetření pohlavního aparátu, ultrazvukové potvrzení gravidity, indukce hárání, načasování ideální doby krytí, umělá inseminace, posouzení spermiogramu, diagnostika neplodnosti, stanovení hladiny progesteronu. Chirurgické zákroky na pohlavním aparátu psů, koček a drobných savců
 • endokrinologie – kompletní vyšetření funkce štítné žlázy, nadledvin a slinivky břišní. Interpretace výsledků a nasazení medikace.  Titrace léků u pacientů s cukrovkou. Veškerá vyšetření provádíme na našem pracovišti na počkání.

Kardiologie

 • naším klientům nabízíme možnost kompletního kardiologického vyšetření psů, koček a fretek (terapeutické i preventivní vyšetření).
 • Diagnostika srdečních vad a onemocnění v preklinické (okultní) fázi
 • Preventivní vyšetření starších pacientů k posouzení rizikovosti případné anestezie.
 • echokardiografie – ultrazvukové vyšetření srdce včetně dopplerovského vyšetření průtoku krve.
 • RTG vyšetření hrudníku
 • EKG srdce (vyšetření srdeční aktivity)
 • vyšetření hladiny kardiologických markerů v krvi (troponin I., proBNP…)
 • preventivní vyšetření u rizikových plemen psů i koček
 • diagnostika vrozených srdečních vad (PDA, aortální/pulmonální stenóza…)
 • odsátí a diagnostika perikardiální a pleurální efuze (volná tekutina v osrdečníku a v hrudníku.)
 • chirurgické zákroky na srdci a velkých cévách: parciální perikardectomie, ligace PDA, PRAA


Dermatologie

 • Nabízíme kompletní dermatologickou diagnostiku opřenou o fakta (diagnostické metody) a následně úspěšnou léčbu pro psy a kočky
 • dermatologická anamnéza je nezbytnou součástí stanovení diagnózy
 • dermatologické vyšetření skládající se z popisu kožních změn (jejich správná identifikace je základem pro stanovení diagnózy)
 • cytologie (neboli vyšetření buněk kůže) je nejdůležitější a vždy povinnou procedurou při stanovení diagnózy
 • mikroskopie pro zjištění přítomnosti parazitů
 • trichoskopie (neboli vyšetření chlupů) je podpůrná metoda, důležitá především pro stanovení příčiny řídnutí srsti či její postupné ztráty
 • mikrobiální kultivace – stanovení druhu bakterií a jejich citlivosti na antibiotika
 • DTM či kultivace plísní – zjištění plísňového onemocnění
 • Alergické testy – se používají pro diagnostiku alergií, ale bez výše zmíněného jsou tyto testy často zkreslující a nepřesné
 • Komplexní léčbu onemocnění uší – zde je důležité stanovit primární příčinu a zabránit tím častým a nepříjemným návratům nedoléčených onemocnění
 • Prováděná vyšetření: kožní seškrab, kožní otisk, odběr vzorků lepící páskou, tenkojehelná biopsie, punch biopsie, endoskopicky asistovaný výplach vnějšího i středního zvukovodu, léčba hypertrofické otitis, chirurgické řešení chronické otitis

Onkologie

 • -cytologické vyšetření novotvarů kůže, podkožních vrstech i vnitřních orgánů
 • -stanovení definitivní diagnózy a prognózy nádorového onemocnění
 • -aplikace cytostatik u nádorů, které jsou na tuto léčbu citlivé (lymfom, mastocytom, nádory mléčné žlázy, hemangiosarkom, …)
 • -chirurgická onkologie – odstranění nádorů s provedením histopatologického vyšetření a stanovením další terapie.
 • -Dlouhodobá terapie a monitoring onkologických pacientů

 

Neurologie a spinální chirurgie

 • důkladné neurologické vyšetření
 • odběr a vyšetření mozkomíšního moku
 • spinální chirurgie– operace páteře (atlantoaxiální subluxace, výhřez meziobratlové ploténky, traumata obratlů)
 • rentgenologické vyšetření páteře a kontrastní vyšetření míšního kanálu – myelografie, epidurografie, diskografie
 • diagnostika a terapie polyneuropatií
 • terapie křečových stavů (diagnostika, nasazení medikace a titrace antiepileptik)
 • rehabilitace– na našem pracovišti nabízíme neurologickým pacientům možnost pokročilé rehabilitace a fyzioterapie.

 

Infekční onemocnění

 • diagnostika a terapie infekčních onemocnění psů a koček
 • možnost nadstandartní vakcinace – tetanus, psincový kašel, borelyoza, herpes virus u gravidních fen (nutno objednat vždy dopředu)
 • preventivní testace koček na FeLV, FIV a stanovení přítomnosti koronaviru v trusu
 • preventivní a terapeutická testace psů na klíšťová onemocnění (lymská borelióza, anaplazmóza)
 • intenzivní hospitalizace na samostatné infekční jednotce

Chirurgie měkkých tkání

 • Naše klinika disponuje třemi chirurgickými sály (sál na ortopedické zákroky, sál pro měkotkáňovou chirurgii a sál na stomatologická ošetření)
 • Preventivní chirurgické zákroky (kastrace
 • Chirurgie orgánů dutiny břišní (zažívací trakt, močopohlavné ústrojí, játra a žlučové cesty, slezina)
 • Chirurgie orgánů dutiny hrudní (operace srdce a jícnu, odběry vzorků z novotvarů uvnitř hrudní dutiny)
 • Chirurgie dýchacích cest (brachycefalický syndrom, kolaps průdušnice, paralýza hrtanu )
 • Chirurgie kůže (kožní útvary, ušní chirurgie, traumata kůže
 • Chirurgie defektů břišní stěny, hrudní stěny bránice a pánevní hráze
 • samozřejmostí je možnost hospitalizace pacientů po provedeném zákroku

 

Ortopedie

 • diagnostika ortopedických potíží (kulhání) u psů, koček a drobných savců
 • vrozené a vývojové vady pohybového aparátu: onemocnění růstu dlouhých kostí (distrakce růstu) , nemoci loktů (dysplazie loktů), ramen (OCD ramen,…), kyčlí (dysplazie kyčlí, Legg- Calvé-Perthesova choroba) a kolen (trauma předních a zadních křížových vazů, luxace patel)
 • řešení fraktur (ploténková osteosyntéza, externí fixace, intramedulární hřebování,…), traumata měkkých tkání (ruptura achillovy šlachy)
 • stabilizace kolenního kloubu – TTA (Tibial Tuberosity Advancement), extrakapsulární kolenní stabilizace
 • rehabilitace– na našem pracovišti nabízíme ortopedickým pacientům možnost pokročilé rehabilitace a fyzioterapie.
 • Dlouhodobá terapie pacientů s chronickými pohybovými obtížemi

 

Stomatologie

 • Naše klinika disponuje samostatným operačním sálem pro stomatologické ošetření Vašich mazlíčků
 • preventivní stomatologie ( hygiena dutiny ústní- poradenství, odstranění zubního kamene ultrazvukem, ošetření parodontu, leštění zubní skloviny, extrakce mléčných zubů )
 • intraorální dentální RTG
 • extrakce zubů, stomatochirurgie
 • Chirurgické zákroky v dutině ústní

Drobní savci, plazi, exotičtí ptáci

Drobní savci

 • vakcinace (fretky, králíci – vč. RHDV2)
 • komplexní klinické vyšetření, RTG a USG vyšetření včetně echokardiografie
 • koprologické vyšetření a vhodná antiparazitární terapie
 • mikroskopické vyšetření kožních seškrabů, chlupů, výtěrů
 • odběry a vyšetření krve – hematologické a biochemické vyšetření
 • transfuze krve (fretky)
 • kanylace a infuzní terapie (králík, fretka, morče, potkan, činčila)
 • hospitalizace
 • proplach slzných kanálků (králík)
 • poradenství ohledně chovu a výživy

Chirurgické zákroky

Všechny zákroky provádíme v inhalační anestezii po premedikaci analgetiky a dalšími léky. Během anestezie probíhá monitoring životních funkcí (EKG, tepová frekvence, saturace kyslíkem). Pacienti jsou umístěni na tepelné dečce a u většiny z nich probíhá kontinuální infzní terapie.

 • preventivní kastrace samců a ovariohysterektomie samic
 • odstranění kožních útvarů, sutura ran
 • chirurgické řešení insulinomu (fretky)
 • zákroky na GIT, chirurgické řešení akutní tympanie (králíci, morčata)
 • odstranění urolitů z moč. cest – cystotomie, uretrotomie
 • korekce okluze řezáků, premolárů i molárů, extrakce zubů
 • chirurgické řešení (marsupializace) méně komplikovaných faciálních abscesů
 • osteosyntézy
 • sinusotomie (preferujeme předchozí CT vyšetření)

Plazi

 • klinické vyšetření
 • RTG vyšetření
 • USG diagnostika
 • odběry a vyšetření krve
 • koprologické vyšetření trusu
 • čipování
 • krácení „zobáku“ (želvy)

Chirurgické zákroky

Všechny zákroky provádíme v inhalační anestezii po premedikaci analgetiky a dalšími léky. Během anestezie probíhá monitoring životních funkcí (EKG, tepová frekvence, saturace kyslíkem). Pacienti jsou umístěni na tepelné dečce a u většiny z nich probíhá kontinuální infzní terapie.

 • ovarioektomie – v případech retence snášky vč. želv
 • chirurgie na GIT (c. tělesa)
 • řešení prolapsu kloaky, hemipenisů
 • odstranění kožních útvarů
 • rekonstrukce krunýře po poranění u želv
 • zavedení esofagostomické sondy při dlouhodobé anorexii

Ptáci

 • klinické vyšetření
 • koprologické vyšetření, cytologie
 • čipování
 • odběry krve a biochemické vyšetření
 • RTG vyšetření
 • odběry vzorků na PCR vyšetření (určení pohlaví, cirkovirus, polyomavirus)
 • stříhání drápků, krácení zobáku

Zákroky v c. anestezii (inhalační anestezie)

Všechny zákroky provádíme v inhalační anestezii po premedikaci analgetiky a dalšími léky. Během anestezie probíhá monitoring životních funkcí. Pacienti jsou umístěni na tepelné dečce.

 • řešení retence snášky
 • odstraňování kožních útvarů
 • odstraňování pozřených c. těles

 

Všechna vyšetření a zákroky provádíme u nás na klinice. Neposkytujeme ošetření v domácích podmínkách. Fixaci zvířete musí vždy zvládat majitel.