naše pracoviště

personál

vybavení kliniky

doplňkové služby

kontakt

sesterská ordinace Benešova

odkazy

Veterinární klinika Hradec Králové - Gayerovy kasárny

  MVDr. Iveta Macková

Graduována 2010,
Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno, veterinární lékařství ;

Gastroenterologie, ultrasonografie, onkologie, cytologie

 

 

Studium: 

2004 - 2010 – Obor Veterinární lékařství, VFU Brno

 

Pracovní zkušenosti, praxe:

            7/2010 – 5/2015 – NEOvet – veterinární klinika pro malá zvířata, Čáslav

7/2007 – 07/2010 - Veterinární ordinace, Žďár nad Sázavou (praxe během studia)

02/2009 – 05/2009 - Klinika JAGGY, s.r.o. Brno (praxe během studia)

 

Zaměření:

            Gastroenterologie, ultrasonografie, onkologie, cytologie

 

Postgraduální vzdělávání:

5.6.2010, Praha               Management výživy ve veterinární praxi

9.-10.10.2010, HK          Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat

30.10.2010, Brno            Endokrinologie psa a kočky

6.10.2010, Praha             2nd Feline Medicine Symposium

13.-14.11.2010, Milovy  Sonografie dutiny břišní a hrudní malých zvířat

15.1.2011, Brno              Drobní savci v klinické praxi

9.4.2011, HK                  Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace

29.5.2011, Praha             Nefrologie/Endokrinologie

11.5.2011, Praha             Infekční nemoci přenášené klíšťaty a možnosti jejich diagnostiky, Preventivní péče u geriatrických pacientů, Novinky v možnostech hematologického vyšetření

25.-26.6.2011, Brno        IV.Mezinárodní gastroenterologický kongres

25.-26.2.2012, Praha       Nové poznatky v gastroenterologii psů a koček

28.2.2012                        Hillś Veterinary Nutrition Academy, úroveň 1

9.6.2012, Praha               Rigidní endoskopie v praxi malých zvířat a exotů – Teoretická část

13.-14.10.2012, HK        Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga

20.-21.2.2013, Praha       Mastocytom u psů - Diagnostika a možnosti terapie

27.4.2013, Brno              Otitidy psů

28.9.2013, Senohraby     Management reprodukce samic malých zvířat

4-11/2014, Brno              Kurz Klinické patologie, teoretická část

6.11.2014, Brno              I.onkologický kongres

            23.5.2015, Praha           Veterinární medicína pro praxi – malá zvířata
 

Další:

23.6.2010                        Člen Komory veterinárních zvířat ČR, reg.číslo: 5623

15.3.2011                        Člen asociace ČAVLMZ

1.1.2015                    Certifikát o splnění podmínek kontinuálního vzdělávání KVL ČR

 

 

 

right Venus