naše pracoviště

personál

vybavení kliniky

doplňkové služby

kontakt

sesterská ordinace Benešova

odkazy

Veterinární klinika Hradec Králové - Gayerovy kasárny

  MVDr.
Hana HorákováGraduována 2008,
Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno, veterinární lékařství ;

interní medicína,
medicína exotických a volně žijících zvířat, chirurgie měkkých tkání, cytologie

2002 – 2008             studium oboru veterinární lékařství na FVL, VFU Brno

2007                          praxe v American Fondouk, Fes, Maroko

2008                          člen Komory veterinárních lékařů ČR, č. 5232

2008 – 2010             Veterinární ordinace MVDr. Hana Cholmatova

2009                          Summer Schoul for Exotic Medicine and Surgery, VFU Brno

2010                          Anestezie malých zvířat, Jaggy, Praha

2010                           Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat, ČAVLMZ, Hradec Králové

2010                          Problematika exotických ptáků a plazů, KVL, Brno

2011                           Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, ČAVLMZ, Hradec Králové

2011                           Drobní savci v klinické praxi, KVL Brno

2011                          Skin and ear disorders in dogs and cats, KVL, Brno

2012                           Drobná zvířata, exoti a dravci: Nejčastější problémy, které majitele přivádí k veterináři, ČAVLMZ, Hradec Králové

2012                           Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga, ČAVLMZ, Hradec Králové

2012                           Mastocytom u psů, výskyt, diagnostika a možnosti léčby, Cymedica, Praha

2013                           člen České asociace veterinárních lékařů malých zvířat ČR

2013                           Drobní savci, ptáci a plazi: Záludnosti diagnostiky a terapie, ČAVLMZ, Hradec Králové

2013                          Cytologie v praxi, MSD Animal Health, Hradec Králové

2013                          Management reprodukce samic malých zvířat, Virbac, Praha

2014                          Medicína drobných savců, KVL ČR, Brno

2014                          Management reprodukce samců malých zvířat, Virbac, Praha

2014                          Pulmologie pro klinickou praxi, ČAVLMZ, Hradec Králové

2014                           Kočka v průsečíku parazitárních invazí a nové možnosti antiparazitární ochrany koček a psů, Merial, Hradec Králové

2014                           Alergický psí pacient, Cymedica, Hradec Králové

2014                          Dermatologie. Elanco, Brno

2014                          Mačka jako neurologický pacient, SAVLMZ, Nitra, Slovensko

2014                          Neurologia malých zvierat, SAVLMZ, Nitra, Slovensko

2014                          Člen onkologické sekce při ČAVLMZ ČR

2014                           I. Onkologický kongres, téma: Lymfom psa: Není lymfom jako lymfom, ČAVLMZ, Onkologická sekce, Brno

2015                           Člen CAZWV – Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

 

right Venus